Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

GPW 

________________________________________

Aspekty prawne 

A A A rozmiar tekstu

Fundusz sekurytyzacyjny a ochrona danych osobowych

Fundusz sekurytyzacyjny w związku z administrowaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi i ich obrotem może zbierać i przetwarzać dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności bez ich zgody (art. 193 i art. 326 u.f.i. oraz art. 23 u.o.d.o.).

Fundusz sekurytyzacyjny a zgoda dłużnika na cesję wierzytelności

  • W przypadku wierzytelności niebankowych zgoda dłużnika nie jest wymagana (art.509 par.1 Kodeksu Cywilnego)
  • W przypadku wierzytelności bankowych:
    • w przypadku umów kredytu zawartych przed 01.07.2004 r. (zmiana ustawy Prawo bankowe) nie jest wymagana zgoda dłużnika na przelew przeterminowanych wierzytelności bankowych,
    • w przypadku umów zawartych po 01.07.2004 r. wymagana jest zgoda dłużnika na przelew wierzytelności bankowych na fundusz sekurytyzacyjny; z tego względu optymalnym rozwiązaniem jest zamieszczanie w bieżąco podpisywanych umowach kredytowych zgody kredytobiorców na przyszły przelew.

      

Pliki do pobrania

ustawa_o_funduszach_inwestycyjnych.pdfustawa_o_funduszach_inwestycyjnych.pdf

Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27.05.2004

ustawa_prawo_bankowe.pdfustawa_prawo_bankowe.pdf

Ustawa prawo bankowe z dnia 29.08.1997

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj