Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

GPW 

________________________________________

Partnerzy 

A A A rozmiar tekstu
  • BDIU - Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (członkostwo od 2015)
Stowarzyszenie Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen  (BDIU) nadaje kierunek i jest godnym zaufania reprezentantem branży zarządzania wierzytelnościami. Promuje odpowiedzialne działania pomiędzy członkami stowarzyszenia, wierzycielami oraz osobami zadłużonymi. Stowarzyszenie jest pośrednikiem rynku zarządzania wierzytelnościami, a państwem. Skutecznie łączy zagadnienia branży i konsekwentnie rozwija interesy w obszarze zarządzania wierzytelnościami.  
 
 
  • BvCM – Bundesverband Credit Management (członkostwo od 2015 roku)
Stowarzyszenie BcCM (Bundesverband Credit Management) przyczynia się do wzrostu sukcesu przedsiębiorstw. Dostarcza ono narzędzia stabilizujące łańcuch wartości, kształtuje procesy zarządzania wierzytelnościami i minimalizuje straty ponoszone w związku z niedotrzymanymi płatnościami. Członkowie stowarzyszenia przyczyniają się do tworzenia polityki cenowej opartej na wartości, zoptymalizowanego portfolio klientów oraz wpływają na poprawę kapitału obrotowego.
 
 
  • BKS – Stowarzyszenie Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (członkostwo od 2015) 
Stowarzyszenie Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) to  związek  przedsiębiorstw w Niemczech zajmujących się po stronie wierzycieli tzw. kredytami przeterminowanymi (Sub- lub też Non-Performing-Loans). Stowarzyszenie zostało założone w 2007 roku w Berlinie i reprezentuje interesy 25 przedsiębiorstw członkowskich działających w obszarze zarządzania wierzytelnościami kredytowymi. Na płaszczyźnie politycznej stowarzyszenie czynnie angażuje się w działania w branży obrotu wierzytelnościami. Związek BKS wpisany jest na publiczną listę rejestrowania stowarzyszeń i ich przedstawicieli. 
 
 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powstała 27 października 1999. Utworzyła ją grupa największych firm branży pośrednictwa finansowego w Polsce. Inicjatywa firm finansowych byłą odpowiedzią na pojawiające się potrzeby regulacji dynamicznie rozwijającego się rynku kredytów konsumenckich. Przedsiębiorstwa te uznały, że najlepszą formą ich reprezentacji jest związek pracodawców.

Od 2003 roku KPF otworzył się także na podmioty oferujące usługi dodatkowe dla branży finansowej – w tym firmy windykacyjne.
 
Więcej informacji o firmie na stronie www.kpf.pl

 

 

ACA International

The Association of Credit and Collection Professionals to największa na świecie organizacja zrzeszająca firmy windykacyjne (obecnie ma kilka tysięcy członków). Organizacja ta jest głównie platformą wymiany doświadczeń rynku zarządzania wierzytelnościami. Ponadto rygorystycznie dba o przestrzeganie wewnętrznego kodeksu etyki i norm prawnych regulujących działalność windykacyjną.
 
Więcej informacji o firmie na stronie www.acainternational.org

 

 

 

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj