Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Zakupy wierzytelności 

A A A rozmiar tekstu

KRUK już od 2004 r. obserwował coraz większe zainteresowanie partnerów firmy sprzedażą portfeli przeterminowanych wierzytelności, co jednoznacznie świadczyło o stopniowym otwieraniu się tego rynku oraz o jego rosnącym potencjale w najbliższych latach.

KRUK już wówczas postanowił aktywnie uczestniczyć w obrocie wierzytelnościami oceniając, że rynek ten będzie się systematycznie rozwijał. Również w tym obszarze postanowił uzyskać pozycję lidera i zostać największym podmiotem obsługującym trudne wierzytelności zarówno na zlecenie, jak i największym podmiotem kupującym nieregularne portfele. Zgodnie z naszymi przewidywaniami zakup wierzytelności to w chwili obecnej jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się usług.

 

Warunki i rodzaje współpracy w ramach zakupów pakietów wierzytelności są dostosowywane do indywidualnych wymagań klientów. Jako przykładowe warianty współpracy wymienić można:

  • jednorazowy zakup dużych pakietów wierzytelności (o łącznym saldzie od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych);
  • częste cykliczne zakupy niewielkich portfeli (po kilkadziesiąt/kilkaset wierzytelności);
  • zakupy wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania (od umów po wypowiedzeniu, do spraw o znacznym stopniu przeterminowania);
  • zakup wierzytelności o różnym statusie prawnym (przed postępowaniem sądowym, z tytułem wykonawczym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej);
  • zakupy przez fundusz sekurytyzacyjny (w formie cesji lub subpartycypacji).

Warto zobaczyć również:


Giełda wierzytelności 
Giełda Wierzytelności VERIF.PL  to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające przedsiębiorcom wystawienie na sprzedaż nieuregulowanych wierzytelności.
Zobacz więcej…

Sekurytyzacja należności
Podstawowym celem istnienia funduszy sekurytyzacyjnych jest gromadzenie środków na nabycie wierzytelności - w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.
Zobacz więcej…

 

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj