Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Windykacja 

A A A rozmiar tekstu

Poniżej przedstawiamy ofertę, która dopasowana jest dla podmiotów świadczących usługi masowe. 

Przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapraszamy do zapoznania się z ofertą opracowaną specjalnie dla nich.

Przekazywane do obsługi pakiety wierzytelności podlegają szczegółowej analizie, dzięki czemu budowany jest optymalny proces windykacyjny dostosowany do potrzeb klienta i w całości wypełniający jego cele strategiczne. To proces umożliwiający osiągnięcie najwyższej efektywności działań przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań.

Opracowany proces gwarantuje pełne bezpieczeństwo zarówno w zakresie przetwarzania, obróbki informacji oraz ciągłości działania, jak i w kontaktach z dłużnikami. Wdrożony proces windykacyjny podlega stałej kontroli. Pozyskiwane w procesie dane poddawane są analizie. W jej wyniku uruchamiane zostają działania optymalizujące proces.

Działania windykacyjne maja na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności.

W jej ramach KRUK S.A. obsługuje sprawy w każdym stadium przeterminowania i o różnym statusie:

 • przed wejściem na drogę sądową;
 • z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej;
 • obsługiwane uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności.

Co nas wyróżnia od konkurencji:

 • profesjonalizm - nasi negocjatorzy specjalizujący się w problematyce zobowiązań powstałych pomiędzy przedsiębiorstwami. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu skutecznie mobilizują dłużników do uregulowania zobowiązania.
 • kompleksowość używanych narzędzi - windykacja telefoniczna i listowna, windykacja terenowa, działania detektywistyczne, giełda wierzytelności, wsparcie prawne. 
 • wpisywanie dłużników do biura informacji gospodarczej  -wpisanie danych dłużnika do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. odbywa się bezpłatnie w ramach procesu dochodzenia należności. 
 • doświadczenie w obsłudze wierzytelności gospodarczych - w strukturze od kilku lat działa komórka specjalizująca się w obsłudze tylko tego rodzaju wierzytelności. Dochodzimy zarówno małe kwoty jak i należności wielomilionowe.
 • obszar działania - windykację prowadzimy na terenie całej Polski, 
 • indywidualne podejście - naszym celem jest dobranie oferty "na miarę" czyli dopasowana do potrzeb klienta i specyfiki jego wierzytelności.

Wynagrodzenie w windykacji pozasądowej jest uzależnione wyłącznie od skuteczności i wartości odzyskanych należności.

Przyjmowany do obsługi windykacyjnej pakiet wierzytelności każdorazowo poddawany jest analizie, której efektem jest dobór adekwatnych narzędzi windykacyjnych oraz stworzenie odpowiedniego procesu, uwzględniającego:

 • typ produktu przekazanego do obsługi windykacyjnej (np. kredyt, konto, faktura);
 • typ dłużnika oraz kwotę należności;
 • stopień przeterminowania wierzytelności;
 • status sprawy (np. przed procesem sądowym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej);
 • oczekiwania zleceniodawcy.

Dla każdej grupy dłużników specjaliści opracowują indywidualny cykl działań windykacyjnych. Określana jest optymalna liczba kontaktów telefonicznych, listów oraz wizyt negocjatorów terenowych.

Narzędzia Rejestru Dłużników ERIF wspierające proces windykacji 


Dopisanie danych dłużnika do Rejestru Dłużników ERIF
Aby wpisać osobę lub podmiot zadłużony do biura informacji gospodarczej, jakim jest Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., muszą być spełnione warunki określone w Ustawie z dnia 9. kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Przepisy tej ustawy określają m.in. kto podlega wpisowi do bazy danych biura informacji gospodarczej i jak prawidłowo należy dokonać wpisu do BIGu.  
Zobacz więcej na www.erif.pl/o-nas/procedury/

Wysłanie powiadomienia do dłużników z informacją o upublicznieniu ich danych w Rejestrze Dłużników ERIF
Powiadomienie stanowi istotną sankcję, mobilizującą do spłaty długu, ponieważ negatywna historia płatnicza dostępna wszystkim innym podmiotom na rynku jest silnym utrudnieniem w przypadku zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.
Zobacz więcej na http://www.erif.pl/oferty/klienci-biznesowi/narzedzia-windykacyjne/

Wzór ustawowego wezwania do zapłaty 
Wezwanie zawierające ostrzeżenie o zamiarze umieszczenia danych dłużnika i informacji o jego zadłużeniu w Rejestrze Dłużników ERIF.
Przejdź do System ERIF - Dokumenty do pobrania.

 

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj