Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

ZOBACZ RÓWNIEŻ

GPW 

________________________________________

Usługi specjalistyczne 

A A A rozmiar tekstu

Na rynku istnieją grupy wierzytelności, których skuteczna windykacja często wymaga stworzenia specyficznego planu działań. Są to najczęściej wierzytelności kredytowe czy leasingowe, których przedmiotem zabezpieczenia jest nieruchomość, samochód lub inny najczęściej kosztowny sprzęt specjalistyczny.

Podejmując działania windykacyjne wierzycielowi może zależeć na:

  • przywróceniu regularności spłaty kredytu czy leasingu – przed wypowiedzeniem umowy;
  • odzyskanie całej należności – w przypadku już wypowiedzianych umów lub o ile to niemożliwe przejęcie i spieniężenie nieruchomości lub przedmiotu zabezpieczenia.

KRUK oferuje kompleksową obsługę specjalistycznych wierzytelności. Zawsze ma ona bardzo indywidualny charakter, gdyż przed jej uruchomieniem uzgodniony jest z klientem szczegółowy proces i zakres czynności podejmowanych przez pracowników KRUK S.A.

Zobacz również:

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj