Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

GPW 

________________________________________

Monitoring należności 

A A A rozmiar tekstu

Usługa skierowana do przedsiębiorstw, które ze względu na masowy charakter prowadzonej działalności, mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. W związku z tym nawet krótkie kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych.

Usługa ta jest oparta na technologii contact center i pozwala na kontakty z płatnikami na masową skalę. W zależności od decyzji zleceniodawcy działania monitorujące mogą być prowadzone zarówno pod marką KRUK S.A. jak i pod marką klienta. KRUK w oparciu o wytyczne klienta, może przyjmować także ruch reklamacyjny oraz wyjaśniać sprawy sporne. Istotnym elementem monitoringu jest częsta aktualizacja sald pozwalająca natychmiastowo zaprzestać działań w sprawach, które zostały już uregulowane.

Zastosowane narzędzia:

  • Kontakty telefoniczne – rozmowa telefoniczna ma na celu przypomnienie o płatności i doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległego świadczenia.
  • Wiadomości tekstowe – krótkie informacje tekstowe wysyłane na numer komórkowy np. z przypomnieniem o terminie płatności, numerem konta, z prośbą o kontakt itp.
  • Wiadomości głosowe – krótkie informacje głosowe kierowane na telefony stacjonarne lub komórkowe. Standardowo dla każdego numeru generowanych jest kilka prób połączenia w odstępie godzinowym. Liczba prób, odstępy i godziny w jakich próby są dokonywane są dostosowywane dla każdej wysyłki. W przypadku połączenia – wiadomość jest automatycznie odtwarzana dłużnikowi.
  • Zindywidualizowane wezwania do zapłaty – kierowane są do tych klientów, którzy mimo przypomnienia o zaległości nadal jej nie uregulowali.
     

Istnieje możliwość, aby należności, które nie zostały spłacone w ustalonym z klientem terminie automatycznie przechodziły do kolejnego etapu czyli windykacji polubownej prowadzonej przez KRUK S.A. lub rozpoczynała się wobec nich procedura umieszczenia danych w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A.

 

Warto zobaczyć również oferty: Windykacja MŚP oraz Pieczęć Prewencyjna
 

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj