Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

GPW 

________________________________________

Władze 

A A A rozmiar tekstu

Zarząd:

Piotr Krupa
Prezes Zarządu KRUK S.A.

Piotr Krupa jest współzałożycielem Spółki, a począwszy od 2003 r. Prezesem Zarządu. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako wspólnik w spółce cywilnej „Kuźnicki i Krupa”, której wspólnikiem pozostawał do 2004 r.

Piotr Krupa jest radcą prawnym. W 1996 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-2000 odbył aplikację sądową, a w latach 2000-2003 aplikację radcowską. Posiada również licencję detektywistyczną. 

Agnieszka Kułton
Członek Zarządu KRUK S.A.

Agnieszka Kułton rozpoczęła karierę zawodową w 1996 r. w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, gdzie pracowała w wydziale finansowo-księgowym jako samodzielny referent. W latach 1997-2000 była zatrudniona w Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS S.A., początkowo na stanowisku kierownika działu kredytów, a następnie naczelnika wydziału kredytu i dyrektora pionu do spraw produktu finansowego. W latach 2000-2001 pracowała jako dyrektor pionu do spraw produktu finansowego w Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS Serwis sp. z o.o. oraz w latach 2001-2002 w Euro Kredyt sp. z o.o. Współpracę ze Spółką rozpoczęła w 2002 r. jako specjalista do spraw obrotu i windykacji wierzytelności, następnie w latach 2003-2006 pełniła funkcję dyrektora do spraw windykacji. Od 2006 r. Agnieszka Kułton jest członkiem Zarządu Spółki.

Agnieszka Kułton w 1995 r. ukończyła Wydział Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra. W 2013 r. ukończyła studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, organizowane we współpracy z Franklin University Ohio.

W Grupie KRUK Agnieszka Kułton odpowiada za obszary związane z obsługą portfeli nabytych.

Urszula Okarma
Członek Zarządu KRUK S.A.

Urszula Okarma rozpoczęła karierę zawodową w Zakładzie Energetycznym Wrocław jako specjalista do spraw księgowości. W 1999 r. pracowała jako kierownik biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy Długołęka, a w latach 1999-2001 jako kierownik działu prewencji w SKK Kredyt S.A. Ze Spółką jest związana od 2002 r., kiedy objęła stanowisko dyrektora departamentu windykacji telefonicznej oraz dyrektora pionu obsługi instytucji finansowych. Od 2006 r. Urszula Okarma jest członkiem Zarządu.

Urszula Okarma w 1998 r. ukończyła Kierunek Finanse i Bankowość na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra.

W Grupie KRUK Urszula Okarma odpowiada za obszary związane z nabywaniem portfeli wierzytelności oraz inkaso.

Iwona Słomska
Członek Zarządu KRUK S.A.

Iwona Słomska rozpoczęła karierę zawodową w 1994 r., pracując jako dziennikarz radiowy. W latach 1996-2000 pracowała jako public relations manager w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. Następnie, w latach 2002-2004, zajmowała stanowiska kierownika działu marketingu i public relations oraz rzecznika prasowego w SKK KREDYT S.A., PKO Towarzystwo Finansowe sp. z o.o. i w Banku Współpracy Europejskiej S.A. Ze Spółką jest związana od 2004 r., kiedy objęła stanowisko dyrektora departamentu marketingu i public relations. Iwona Słomska od 2009 r. jest członkiem Zarządu.

Iwona Słomska w 1995 r. ukończyła Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra. W 2000 r. uzyskała dyplom ukończenia Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu na Politechnice Wrocławskiej, a w 2010 r. ukończyła studia MBA na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, organizowane we współpracy z Franklin University Ohio.

W Grupie KRUK Iwona Słomska odpowiada za obszary zasobów ludzkich, marketingu i PR.

Michał Zasępa
Członek Zarządu KRUK S.A.

Michał Zasępa rozpoczął karierę zawodową w A.T. Kearney sp. z o.o., gdzie pracował w latach 2000-2002. Następnie, w latach 2003-2004 pracował w Dresdner Kleinwort Wasserstein Sp. z o.o., a w latach 2004-2010 w Enterprise Investors sp. z o.o. Michał Zasępa od 2010 r. jest członkiem Zarządu.

Michał Zasępa w 2000 r. ukończył Szkołę Główną Handlową, uzyskując tytuł magistra na kierunku zarządzanie i marketing. W latach 1996-1997 studiował na University of Wisconsin w ramach Stypendium Fundacji Batorego, a w 1999 r. w Stockholm School of Economics.

W Grupie KRUK Michał Zasępa odpowiada za obszary finansów, ryzyka, wyceny portfeli i relacje inwestorskie.

Rada Nadzorcza:

Piotr Stępniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej KRUK S.A. Jest absolwentem Guelph University, Canada - BA double major: Economics, Management. Ukończył Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, Francja: EMBA oraz Purdue University, USA - Master of Science in Management. W swojej karierze zawodowej sprawował funkcje prezesa zarządu w GETIN Holding S.A., Wiceprezesa Zarządu w Lukas Bank S.A. Pan Piotr Stępniak pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w organach nadzoru następujących podmiotów: FM Bank S.A., Skarbiec Asset Management Holding S.A., ATM Grupa S.A. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 

Katarzyna Beuch

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Pani Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium, w ramach programu USAID dla polskich bankowców z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. W 2000 roku uzyskała dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W latach 1996 - 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie kolejno na stanowiskach asystentki, kierowniczki sekcji i menedżerki zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, projektami typu due dilligence i konsultacjami z zakresu rachunkowości w instytucjach finansowych (m.in. w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych oraz funduszach emerytalnych i inwestycyjnych) oraz w przedsiębiorstwach. W latach 2006 – 2012 była związana z Getin Holding S.A. gdzie pełniła funkcję członka Zarządu i Dyrektora Finansowego (X 2009 – IX 2012), a wcześniej była zastępcą Dyrektora Finansowego oraz prokurentem Spółki. Od września 2014 roku zarządza Departamentem Rachunkowości w Santander Consumer Banku. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 

Tomasz Bieske

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. Po powrocie do Polski w roku 1990 Pan Tomasz Bieske był współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce i jednocześnie dyrektorem Grupy Rynków Finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami z sektora finansowego. Po połączeniu zespołów firm Andersen i Ernst & Young objął stanowisko dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO S.A., Getin Holding, opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, współpracował przy przygotowaniu strategii Banku Pocztowego, planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów. Uczestniczył w transakcjach sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych, w wycenie akcji banków prywatnych w Polsce, w szeregu analiz due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych. Pan Tomasz Bieske od roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF) jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. Jest autorem licznych publikacji na temat sektora bankowego i rynków finansowych. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Do 30 czerwca 2013 roku związany z Ernst & Young. Pan Tomasz Bieske prowadzi również własną działalność gospodarczą. Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

 

Robert Koński

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Rocznik 1966. Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od kwietnia 2012 Doradca Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W latach 2008-2012 związany z Kulczyk Holding S.A. początkowo jako Członek Zarządu, Chief Operating Officer Kulczyk Holding S.A.  a od lipca 2010 jako Doradca Zarządu. Przez poprzedzające sześć lat związany z Euronet Worldwide, Inc., najpierw jako szef na Polskę, następnie Dyrektor Regionalny. Wcześniej zajmował stanowisko partnera Horton International (firma z branży executive search), konsultanta w Egon Zehnder International pracował również jako Fixed Income Manager w IB Austria Securities S.A. W latach 1990 – 1995 jako doradca Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) pracował przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych, był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Zasiada w Zarządzie Klubu Absolwentów Harvarda w Polsce oraz w Radzie Nadzorczej (Board of Trustees) w American School of Warsaw.  Jest  członkiem polskiej filii Young Presidents’ Organization (YPO) oraz sekcji strzeleckiej C.W.K.S. Legia. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 

Krzysztof Kawalec

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Krzysztof Kawalec, Prezes Zarządu Magellan S.A.Związany jest ze Spółką od 2001 roku. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Zarządzania Przedsiębiorstwem. W roku 2002 Krzysztof Kawalec ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2003 ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2006 Krzysztof Kawalec ukończył program MBA w PAM Center Uniwersytet Łódzki, University of Maryland. W latach 1998–2001 Krzysztof Kawalec zajmował stanowisko Managera w IFFP Sp. z o.o. (International Fast Food Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. W latach 2001–2002 Krzysztof Kawalec pełnił funkcję Kierownika Działu Kontraktacji w Magellan S.A. W latach 2002–2003 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Spółce. Od 2003 roku był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym Spółki, a od dnia 1 lipca 2008 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję Prezesa Zarządu Magellan S.A. Jest również członkiem Rad Nadzorczych w działających na terenie Słowacji i Czech spółkach Magellan Slovakia s.r.o. i MedFinance Magellan s.r.o. Od 2009 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Józef Wancer

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Ukończył Webster University w Wiedniu gdzie uzyskał stopień magistra (MA) w dziedzinie zarządzania oraz stopień magistra (MA) w dziedzinie stosunków interpersonalnych. Posiada również licencjat (BA) z ekonomii (CCNY, NY University). Doradca Zarządu Deloitte Polska w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania sektora usług finansowych, reprezentant firmy w publicznej dyskusji na temat zagadnień związanych z sektorem finansowym. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich bankowców. Dotychczas pełnił funkcję Prezesa Banku BPH S.A. Doświadczony członek kadry kierowniczej wyższego szczebla z szerokim doświadczeniem i wykształceniem w dziedzinie bankowości międzynarodowej, operacji finansowych, rozwoju gospodarczego i marketingu, restrukturyzacji, fuzji i wydzieleń w Stanach Zjednoczonych, Azji i w Europie. Od stycznia 2011 pełni również funkcję Prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w budowę nowoczesnego systemu bankowego w Polsce i rozwój samorządu bankowego. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 

Arkadiusz Orlin Jastrzębski

Członek Rady Nadzorczej KRUK S.A. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej (1997) oraz studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie konkurencyjności. Od 1995 roku związany z Polskiem rynkiem kapitałowym. Jeden z pierwszych doradców inwestycyjnych w Polsce (licencja w KNF nr 14). Tytuł CFA (USA)  oraz SFA (UK). Bogate doświadczenie zawodowe, w tym międzynarodowe.  Od 1995 roku praca w bankach inwestycyjnych (West Merchant Bank Londyn), firmach inwestycyjnych (Raiffeisen Polska, NFI), funduszach typu Private Equity (Innova Capital Europa Środkowa), funduszach typu Venture Capital i firmach konsultingowych (Hexagon Capital Polska), jako przedsiębiorca (Red Point Publishing), w radach nadzorczych spółek giełdowych (Forte SA, Koelner SA, Atlanta Poland SA, Polish Energy Partners SA, Comp SA, Integer.pl S.A.).  Doświadczenia, między innymi, w inwestycjach na rynku kapitałowym i runku nieruchomości, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, tworzeniu nowych produktów, restrukturyzacjach, nadzorze właścicielskim.Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 

 

 

 

 

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj