Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

GPW 

________________________________________

Spółki zagraniczne 

A A A rozmiar tekstu

Od 2007 roku Grupa KRUK rozpoczęła swoją działalność na rynkach zagranicznych. Pierwszym krajem, w którym powstała zagraniczna placówka Grupy, była Rumunia. Model biznesowy został stworzony w oparciu o rozwiązania sprawdzone na rynku polskim. W ciągu kliku lat KRUK România S.R.L stał się w Rumunii kluczowym graczem w obszarze windykacji na zlecenie oraz zakupów wierzytelności. KRUK România S.R.L współpracuje z największymi bankami ubezpieczycielami i firmami telekomunikacyjnymi.

W 2011 roku Grupa KRUK rozpoczęła działalność na rynku czeskim i słowackim, gdzie utworzona została spółka KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. W każdym z krajów celem jest osiągnięcie pozycji wiodącego gracza zarówno w segmencie inkasa, jak i zakupów pakietów wierzytelności na własny rachunek. Udane powielenie modelu biznesowego Grupy na rynku rumuńskim świadczy o możliwościach jego aplikacji na rynkach zagranicznych i jest w ocenie Spółki potwierdzeniem skuteczności organizacji i strategii Grupy KRUK.

Wraz z sierpniem 2014 Grupa KRUK utworzyła nową spółkę na rynku niemieckim KRUK Deutschland GmbH. To pierwszy krok do umocnienia pozycji Grupy KRUK jako lidera rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej.

 

 

 

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj