Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

Notowania 

Kurs akcji Kruka 

źródło: Money.pl

Walne Zgromadzenie 

A A A rozmiar tekstu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK S.A.,

  • Data:  09 maja 2016 r., początek o godz. 14:00
  • Miejsce: Warszawa, Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, Sala Grodno

WYKAZ ISTOTNYCH DLA AKCJONARIUSZY DAT ZWIĄZANYCH Z WALNYM ZGROMADZENIEM w dniu 9 maja 2016 r. w załączeniu - plik do pobrania

 

 

Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 4 maja 2016 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie uprawnionego akcjonariusza, Piotra Krupy, o zamiarze skorzystania z uprawnień przyznanych zapisami § 11 ust. 5 Statutu Spółki i powołaniu z dniem 9 maja 2016 r. do Rady Nadzorczej nowej kadencji następujących osób:

Krzysztofa Kawalca

Piotra Stępniaka

Zgodnie z oświadczeniem, akcjonariusz Piotr Krupa proponuje przyznanie Krzysztofowi Kawalcowi oraz Piotrowi Stępniakowi wynagrodzenia w kwocie brutto stanowiącej 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 roku, ogłoszonego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 roku.

Ponadto Spółka informuje, iż do Spółki wpłynęły pisma czterech akcjonariuszy, zawierające zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:

- Akcjonariusz Piotr Krupa zgłosił kandydatury Panów Roberta Końskiego i Józefa Wancera na członków Rady Nadzorczej Spółki, proponując jednocześnie przyznanie Robertowi Końskiemu wynagrodzenia w kwocie brutto stanowiącej 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 roku, ogłoszonego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 roku oraz Józefowi Wancerowi wynagrodzenia w kwocie brutto 15.000,00 zł.

-  Akcjonariusz Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłosił kandydaturę Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego na członka Rady Nadzorczej KRUK S.A.

- Akcjonariusz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne zgłosił kandydaturę Pani Katarzyny Beuch na członka Rady Nadzorczej KRUK S.A.

- Akcjonariusz Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Bieske na członka Rady Nadzorczej KRUK S.A.

Akcjonariusz Piotr Krupa proponuje przyznanie Katarzynie Beuch, Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu i Tomaszowi Bieske wynagrodzenia w kwocie brutto stanowiącej 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 roku, ogłoszonego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 roku.

Notki biograficzne kandydatów:

 

Katarzyna Beuch

Pani Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium, w ramach programu USAID dla polskich bankowców z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. W 2000 roku uzyskała dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W latach 1996 - 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie kolejno na stanowiskach asystentki, kierowniczki sekcji i menedżerki zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, projektami typu due dilligence i konsultacjami z zakresu rachunkowości w instytucjach finansowych (m.in. w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych oraz funduszach emerytalnych i inwestycyjnych) oraz w przedsiębiorstwach. W latach 2006 – 2012 była związana z Getin Holding S.A. gdzie pełniła funkcję członka Zarządu i Dyrektora Finansowego (X 2009 – IX 2012), a wcześniej była zastępcą Dyrektora Finansowego oraz prokurentem Spółki. Od września 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rachunkowości w Santander Consumer Banku. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 

 

Tomasz Bieske

Pan Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. Po powrocie do Polski w roku 1990 Pan Tomasz Bieske był współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce i jednocześnie dyrektorem Grupy Rynków Finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami z sektora finansowego. Po połączeniu zespołów firm Andersen i Ernst & Young objął stanowisko dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO S.A., Getin Holding, opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, współpracował przy przygotowaniu strategii Banku Pocztowego, planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów. Uczestniczył w transakcjach sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych, w wycenie akcji banków prywatnych w Polsce, w szeregu analiz due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych. Pan Tomasz Bieske od roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF) jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. Jest autorem licznych publikacji na temat sektora bankowego i rynków finansowych. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Do 30 czerwca 2013 roku związany z Ernst & Young. Jest członkiem rady nadzorczej w spółce KRUK SA, Altus TFI S.A., oraz Prime Car Management S.A., a także przewodniczącym rady nadzorczej w FM Banku PBP.

 

Krzysztof Kawalec

Pan Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu Magellan S.A. jest związany ze spółką od 2001 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Zarządzania Przedsiębiorstwem. W roku 2002 Krzysztof Kawalec ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2003 ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2006 Krzysztof Kawalec ukończył program MBA w PAM Center Uniwersytet Łódzki, University of Maryland. W latach 1998–2001 Krzysztof Kawalec zajmował stanowisko Managera w IFFP Sp. z o.o. (International Fast Food Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. W latach 2001–2002 Krzysztof Kawalec pełnił funkcję Kierownika Działu Kontraktacji w Magellan S.A. W latach 2002–2003 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Magellan S.A.. Od 2003 roku był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym Spółki, a od dnia 1 lipca 2008 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję Prezesa Zarządu Magellan S.A. Jest również członkiem Rady Nadzorczej spółce MedFinance S.A. oraz Magellan s.r.o i Członkiem Zarządu w spółce Magellan Central Europe s.r.o.. Od 2009 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Robert Koński

Pan Robert Koński jest absolwentem John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od grudnia 2013 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Rathdowney Resources Ltd., kanadyjskiej spółki poszukiwawczej, pracującej nad koncepcją budowy kopalni rud cynku i ołowiu w południowo-zachodniej Polsce. W latach 2012-2014 Doradca Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.. W latách 2008-2012 związany z Kulczyk Holding S.A. początkowo jako Członek Zarządu, Chief Operating Officer Kulczyk Holding S.A.  a od lipca 2010 jako Doradca Zarządu. Przez poprzedzające sześć lat związany z Euronet Worldwide, Inc., najpierw jako szef na Polskę, następnie Dyrektor Regionalny. Wcześniej zajmował stanowisko partnera Horton International (firma z branży executive search), konsultanta w Egon Zehnder International pracował również jako Fixed Income Manager w IB Austria Securities S.A. W latach 1990 – 1995 jako doradca Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) pracował przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych, był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Zasiada w Zarządzie Klubu Absolwentów Harvarda w Polsce oraz w Radzie Nadzorczej (Board of Trustees) w American School of Warsaw.  Jest  członkiem sekcji strzeleckiej C.W.K.S. Legia.

 

Arkadiusz Orlin Jastrzębski

 

Pan Arkadiusz Orlin Jastrzębski jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej (1997) oraz studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie konkurencyjności. Od 1995 roku związany z Polskiem rynkiem kapitałowy. Jeden z pierwszych doradców inwestycyjnych w Polsce (licencja w KNF nr 14). Tytuł CFA (USA)  oraz SFA (UK). Bogate doświadczenie zawodowe, w tym międzynarodowe.  Od 1995 roku praca w bakach inwestycyjnych (West Merchant Bank Londyn), firmach inwestycyjnych (Raiffeisen Polska, NFI), funduszach typu Private Equity (Innova Capital Europa Środkowa), funduszach typu Venture Capital i firmach konsultingowych (Hexagon Capital Polska), jako przedsiębiorca (Red Point Sp. z o.o.), w radach nadzorczych spółek giełdowych (Forte SA, Koelner SA, Atlanta Poland SA, Polenergia SA, Comp SA, Integer.pl S.A. PayTel SA.,).  Doświadczenia, między innymi, w inwestycjach na rynku kapitałowym, PE i rynku nieruchomości, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, tworzeniu nowych produktów, restrukturyzacjach, nadzorze właścicielskim.

 

Piotr Stępniak

Pan Piotr Stępniak jest absolwentem Guelph University, Kanada - BA double major: Economics, Management. Ukończył Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, Francja: EMBA oraz Purdue University, USA - Master of Science in Management. W swojej karierze zawodowej sprawował funkcje prezesa zarządu w GETIN Holding S.A., Wiceprezesa Zarządu w Lukas Bank S.A. Pan Piotr Stępniak pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w organach nadzoru następujących podmiotów: FM Bank PBP S.A., Skarbiec TFI S.A., Skarbiec Holding S.A., ATM Grupa S.A., Magellan S.A.

 

Józef Wancer

Pan Józef Wancer jest absolwentem ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90. zajął się działalnością menedżerską w Polsce. Był niezależnym konsultantem, który uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie. W 1992 r. organizował Bank Rolno-Przemysłowy, a w latach 1993–1994 był dyrektorem generalnym firmy Legler Polonia. Przez cztery lata (1991–1994) był członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego (PBK). W latach 1995–2000 był wiceprezesem, a potem prezesem Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000–2010 był prezesem Banku BPH. Od 2010 r. do 2013 r. pracował jako doradca Zarządu Deloitte w Polsce oraz od 2011 r. do 2013 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Alior Banku. Z Bankiem związany był od września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r., gdzie był prezesem Zarządu. Józef Wancer ponadto pełni funkcje:

-członka Rady Nadzorczej KRUK S.A.,

-członka Rady i Przewodniczącego Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau,

-członka Rady Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,

-członka Rady Business Centre Club.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji Józef Wancer został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Pliki do pobrania

kruk_sa_ogloszenie_o_zwolaniu_zwz.pdfkruk_sa_ogloszenie_o_zwolaniu_zwz.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

kruk_sa_projekty_uchwal_zwz.pdfkruk_sa_projekty_uchwal_zwz.pdf

Projekty uchwał na ZWZ

wykaz_istotnych_dat_zwiazanych_z_zwz.pdfwykaz_istotnych_dat_zwiazanych_z_zwz.pdf

Wykaz istotnych dat związanych z ZWZ

formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.docxformularz_glosowania_przez_pelnomocnika.docx

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj