Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

GPW 

________________________________________

Certyfikaty ISO 

A A A rozmiar tekstu

Firma KRUK S.A. posiada System Zarządzania Jakością według norm ISO. Certyfikat ISO 9001:2008 przyznany został w zakresie kompleksowego zarządzania wierzytelnościami, w tym: zakup wierzytelności, monitoring należności przed terminem płatności, pozasądowe usługi windykacyjne oraz usługi detektywistyczne.

Nasza firma pomyślnie przeszła pierwszy audyt certyfikacyjny w styczniu 2001 roku. W listopadzie 2015 na podstawie audytu potwierdzającego spełnienie wymagań normy ISO 9001:2008 przyznano firmie KRUK certyfikat ważny do 09.2017 r. który obejmował swoim zakresem zarządzanie jakością procesów serwisowania.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj