Obaszar wyszukiwania

Partnerzy 

 

 

GPW 

________________________________________

Aktualności 

A A A rozmiar tekstu

Porady ekspertów z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta

15-03-2016

Co zrobić, kiedy zakupiony towar nie jest zgodny z umową? Jakie prawa mamy jako konsumenci? Na te i wiele innych pytań w całej Polsce będą odpowiadać partnerzy akcji zorganizowanej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. z okazji Światowe Dnia Praw Konsumenta. Jej tematem przewodnim jest ochrona praw konsumentów i umożliwienie im kontaktu z firmami specjalizującymi się w doradztwie konsumenckim.

Światowy Dzień Praw Konsumenta obchodzony jest na świecie już od ponad 33 lat, a w Polsce od 16. W tym roku do akcji dołączyły różne firmy i instytucje doradcze, które będą świadczyć m.in. bezpłatne usługi konsultacyjne z zakresu prawa konsumenckiego, odszkodowań, podatków, prawa cywilnego, prawa nieruchomości, ubezpieczeń, korzystania z usług oferowanych w Internecie. Wśród nich są kancelarie prawne i podatkowe, radcy prawni, biura jakości, adwokaci, centra odszkodowań, firmy zajmujące się doradztwem prawnym i gospodarczym, poradnie, kancelarie finansowe, fundacje specjalizujące się w edukacji psychologicznej i inne.  Pełna lista firm jest dostępna dla użytkowników serwisu www.infoKonsument.pl 

Sprawdzaj wiarygodność firm

Przed dokonaniem zakupu, np. wycieczki w biurze podróży, mieszkania u dewelopera, czy skorzystania z oferty sklepów internetowych, każdy może sprawdzić rzetelność płatniczą takiej firmy w biurze informacji gospodarczej. Dzięki takim informacjom zyskujemy dodatkową wiedzę, która pozwoli nam zminimalizować ryzyko podjęcia współpracy z nierzetelnym podmiotem. W czasie trwania akcji każda osoba będzie miała możliwość nieograniczonego, bezpłatnego skorzystania z usługi sprawdzenia informacji gospodarczej na temat wybranej firmy.

Prawo do wiedzy na własny temat

Jednym z praw każdego konsumenta jest dostęp do wiedzy na własny temat w biurze informacji gospodarczej. Dostęp do takiej wiedzy umożliwia nam sprawdzenie , jakie dane na nasz temat znajdują się na przykład w Rejestrze Dłużników ERIF BIG, kto pytał o nas w ciągu ostatnich 12 miesięcy i jakie informacje uzyskał.

Po co to robić? Banki, firmy pożyczkowe oraz inni usługodawcy sprawdzają wiarygodność płatniczą swoich klientów, m.in. poprzez sprawdzenie ich danych w BIG-u, negatywny wpis może spowodować odmowę świadczenia usług.

Prawo do odzyskania pieniędzy

Konsumenci mogą przekazywać informacje gospodarcze o niewywiązywaniu się ze zobowiązań pieniężnych przez kontrahentów, pod warunkiem, że posiadają tytuł wykonawczy (np. prawomocny wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności) dotyczący wierzytelności, którą chcą wpisać do Rejestru Dłużników ERIF BIG.

O czym konsument wiedzieć powinien?

Dodatkowo na stronie dedykowanej akcji „Jak oni kupują” zainteresowani swoimi prawami konsumenci będą mogli pobrać e-Poradnik przygotowany przez partnerskie firmy doradcze.  Znajdują się w nim m.in. odpowiedzi na pytania, na jakie klauzule należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów? co zrobić w przypadku zakupu wadliwego towaru? jakie informacje na temat firm można znaleźć w biurze informacji gospodarczej? jak przyjąć spadek, by nie odziedziczyć długu?

 

wstecz

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj